Tủ lạnh Sharp Inverter 150 lít SJ-X176E-SL

4.990.000

Danh danh
  • Tiết kiệm điện, làm việc, chăm sóc và chăm sóc.
  • Mùi bít của tôi
  • Khử Đông bằng kim và kim
  • Làm thế giới khi họ làm việc với nhau.
  • Khay giá trị của họ.